Cả nước đang tồn kho gần 17.000 bất động sản

Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, mặc dù lượng giao dịch bất động sản quý III tăng nhưng tồn kho vẫn lớn. Cả nước có gần 17.000 sản phẩm bất động sản tồn kho.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post