Bất an với hạ tầng khu, cụm công nghiệp ở Đà Nẵng sau đợt mưa lớn

Những đợt mưa lớn ở Đà Nẵng không chỉ phơi bày những bất cập trong quy hoạch đô thị mà còn ít nhiều cho thấy những vướng mắc trong hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post