Đất 2 giá khiến 2 thửa đất gần nhau có thể bồi thường giá khác nhau

Đại biểu Quốc hội Khương Thị Mai nêu thực trạng Nhà nước thu hồi đất một giá, các doanh nghiệp bồi thường mức giá khác, dẫn đến 2 thửa đất gần nhau có thể bồi thường 2 loại giá khác nhau.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post