Xu hướng công trình xanh từ năng lượng, vật liệu đến không gian sống

Net Zero là từ khoá nóng và đã lan sang lĩnh vực bất động sản. Giờ đây các chủ đầu tư cần giải bài toán vốn cho các công trình xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero Energy. Công trình xanh không chỉ đơn giản là có cây xanh, mà công trình xanh là phải xanh từ vật liệu, xanh từ không gian sống, xanh từ năng lượng, vận hành.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post