Trung tâm thương mại mới xuất hiện - Cơ hội đầu tư tại The Dragon Castle Hạ Long

Ngày 15/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh và UBND thành phố Hạ Long sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post