Tp.HCM sắp có quy định tách thửa mới

Sau 3 năm tiếp thu ý kiến từ các sở, ngành (giai đoạn 2021 – 2023) Sở TN&MT Tp.HCM đã nhiều lần chỉnh sửa dự thảo quy định tách thửa đất. Hiện đang tổ chức phản biện xã hội.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post