Toàn cảnh khu vực được đề xuất xây dựng sân bay thứ 2 tại Hà Nội

Khu vực được đề xuất làm sân bay thứ 2 của Hà Nội chủ yếu là đất nông nghiệp, mật độ dân cư không cao và khá bằng phẳng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post