Tỉnh Đồng Nai đang tháo gỡ khó khăn cho dự án của Novaland, Nam Long,...

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn. Trong đó có khó khăn ở Phân khu C4 tại TP Biên Hòa của Novaland, Nam Long và một số đơn vị khác.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post