Thị xã Phú Thọ sẽ ‘lên’ thành phố

Ngoài Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ có thêm một thành phố mới trên cơ sở nâng cấp thị xã Phú Thọ lên thành phố thuộc tỉnh.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post