Tây Ninh: Có tình trạng hiến đất làm đường, nhưng mục đích để phân lô bán nền

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho rằng có hiện tượng hiến đất, tặng đất cho nhà nước làm đường nhưng thực tế họ muốn nhân việc này để phân lô bán nền.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post