Tập đoàn TTC M&A khách sạn 5 sao TTC Imperial Hotel (Huế)

Nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam thực hiện những thương vụ M&A nhằm mở rộng thị trường, quy mô, đa dạng sản phẩm cũng như phát triển thương hiệu, trong đó có Tập đoàn TTC với chiến lược M&A các khách sạn tại những điểm đến du lịch nổi tiếng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post