Quy định mới nhất về ghi thông tin người sử dụng đất trên sổ đỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post