Quý 3/2024 sẽ là giai đoạn đảo chiều của thị trường bất động sản

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc batdongsan.com.vn, giai đoạn đào chiều sẽ bắt đầu từ quý 3/2024. Tuy nhiên ông Quốc Anh nhấn mạnh đảo chiều tức là thị trường thoát khỏi xu hướng đi ngang đó và cần khoảng thời gian nhất định để phục hồi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post