Quảng Nam phấn đấu xây dựng 19.600 nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Ngày 14.11, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post