Nghịch lý tỉnh công nghiệp lại khát đất khu công nghiệp

Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp và đã thành lập được 33 khu công nghiệp nhưng tới nay lại đang khát quỹ đất công nghiệp để thu hút các tập đoàn lớn có công nghệ cao, tiên tiến vào đầu tư với các dự án tỉ USD.

Post a Comment

Previous Post Next Post