Lùi thông qua Luật Đất đai sửa đổi, cấp thiết nhưng không thể vội vàng

Dự án sửa đổi Luật Đất đai được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chưa thông qua tại kỳ họp kỳ 6. Trong khi đó, thị trường bất động sản khó khăn, nhiều doanh nghiệp “thoi thóp” chờ gỡ vướng về mặt pháp lý khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua. Thông qua Luật Đất đai sửa đổi là việc vô cùng cấp thiết nhưng không thể vội vàng để tránh hệ luỵ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post