Hạ lãi suất, mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp xây dựng đều cho rằng điều kiện để được mua nhà ở xã hội chưa phù hợp, cần điều chỉnh để người dân tiếp cận. Ngoài ra, lãi suất với người mua nhà chỉ nên ở mức 4,8%.

Post a Comment

Previous Post Next Post