Đề xuất người Việt ở nước ngoài được mở rộng quyền chuyển nhượng “sổ đỏ” trong nước

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai, một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa quy định theo hướng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam thì có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post