Doanh nghiệp bất động sản lo cạn vốn, phá sản

TPHCM - Thị trường bất động sản đang chứng kiến tình cảnh hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang phải đối diện nguy cơ giải thể, phá sản do tình hình hoạt động kinh doanh quá khó khăn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post