Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà dự kiến hoàn tất năm 2025

Hiện tại vẫn còn gần 24.000 mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà, chính quyền địa phương dự kiến sẽ hoàn tất công tác bốc mộ cả dự án vào năm 2025.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post