Cởi trói cho đất du lịch sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân

Các chuyên gia cho rằng, phát triển hạ tầng du lịch sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nâng tầm diện mạo đô thị, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân...

Post a Comment

Previous Post Next Post