Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang xây chuồng trại được không

Người dân luôn có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở hoặc đất có thể xây dựng chuồng trại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm được quy định khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post