Brazil: Giàn giáo bất ngờ đổ sập, nhiều công nhân treo lơ lửng giữa trời

Các công nhân bị treo lơ lửng giữa trời đã được giải cứu ra khỏi nơi nguy hiểm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post