Bộ Xây dựng thanh tra “chung cư mini” tại Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu để báo cáo theo yêu cầu của đoàn thanh tra về các “chung cư mi ni” trên địa bàn tỉnh.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post