Bảo chứng cho tiềm năng phát triển của The 5Way Phú Quốc - Life Concepts

Cú bắt tay chiến lược giữa các đại lý phân phối của Vinhomes với 50 đơn vị lữ hành hàng đầu cả nước là bảo chứng cho tiềm năng phát triển của dự án The 5Way Phú Quốc - Life Concepts và siêu quần thể Phú Quốc United Center.

Post a Comment

Previous Post Next Post