Đất 50 năm có được xây nhà, cấp sổ đỏ không?

Đất 50 năm là cách gọi rất phổ biến của người dân để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm. Dưới đây là quy định về việc xây nhà và cấo sổ đỏ cho đất 50 năm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post