VARS: Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội luôn trong trạng thái “hên, xui” như trong một “canh bạc”

Theo VARS, xuyên suốt cả quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội, bản thân doanh nghiệp cũng không chắc chắn, khoản chi phí nào sẽ được ghi nhận là hợp lý, hợp lệ, khoản phí nào sẽ không được quyết toán, bị gạt đi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post