TPHCM xin ý kiến xác định nghĩa vụ tài chính để cấp sổ cho officetel, shophouse

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn trường hợp chủ đầu tư bán phần diện tích được cơ quan có thẩm quyền công nhận với khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú... cho người mua với mục đích để ở thì khi cấp sổ hồng có phải xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính bổ sung hay không.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post