Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần loại bỏ rào cản để tái khởi động các dự án bất động sản

Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần coi việc tháo gỡ các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển là nhiệm vụ cấp bách. Cần loại bỏ rào cản để tái khởi động các dự án bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post