Sớm bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tiến độ thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu qua Đồng Nai đang chậm trễ. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất phải thực hiện xong trong tháng 12/2023

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post