Ngậm "trái đắng" với trái phiếu Saigon Glory

(Dân trí) - Saigon Glory chậm thanh toán 5.000 tỷ đồng trái phiếu, trái chủ mong nhận được gốc, lãi; ngân hàng họp bàn phương án xử lý tài sản bảo đảm là dự án The Spirit of Saigon đối diện chợ Bến Thành.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post