Khách mua nhà phản đối chủ đầu tư huy động vốn 4 lần dù chưa đủ pháp lý

Nhiều khách hàng phản ánh dự án Khu đô thị Long Sơn 1 (Thị xã Thái Hoà, Nghệ An) chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng chủ đầu tư đã 4 lần huy động vốn dưới danh nghĩa hợp đồng đặt chỗ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post