Dự án Gem Sky World được chuyển nhượng hàng ngàn thửa đất

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai thông báo cho phép Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An được phép chuyển nhượng 2.305 thửa đất tại dự án Gem Sky World.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post