Cơ lộ máy là thuật ngữ để chỉ đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi một cơ cấu trong bên trong. Hiện nay, có nhiều loại đồng hồ cơ lộ máy phổ biến được sử dụng.

Post a Comment

Previous Post Next Post