Chủ đầu tư mang đất của khách hàng đi thế chấp ngân hàng

Người mua nhà tại dự án cho biết sau nhiều lần làm việc, chủ đầu tư mới thú nhận, đã thế chấp toàn bộ số sổ của khách hàng cho ngân hàng để vay tiền đầu tư vào dự án khác.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post