Bộ Xây dựng ý kiến về đồ án Quy hoạch Cam Lâm: Nguồn lực thực hiện chưa đảm bảo tính khả thi

Nhiều hạng mục cần phải rà soát điều chỉnh trong Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2045.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post