Hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới, ngắn gọn

Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới là một tài liệu ngắn gọn mô tả các điều khoản quan trọng. Hợp đồng này bao gồm thông tin về số tiền cọc được đặt trước, thời gian thuê nhà và các điều kiện chung. Điều này giúp người cho thuê và người thuê có một giao dịch bảo mật, khép kín và công bằng.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà đảm bảo được trách nhiệm, quyền lợi, tránh rủi ro cho các bên, đặc biệt là đối với người đi thuê nhà để chắc chắn thuê được căn nhà đó. Vậy, mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà như thế nào?

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là gì?

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là hợp đồng dân sự, được dùng trong trường hợp người có nhà cho thuê hoặc người muốn đi thuê nhà, hai bên ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm khi thuê nhà.

Loại hợp đồng này được sử dụng khi bên thuê nhà chưa đến ở ngay, đặt cọc trước để giữ chỗ, đảm bảo việc thuê được nhà, tránh bên cho thuê nhà cho người khác thuê. Dựa theo mục đích và chức năng của hợp đồng mà có thể phân chia thành các loại sau:

- Với trường hợp thỏa thuận mục đích của hợp đồng đặt cọc để giao kết hợp đồng thuê nhà thì hợp đồng đặt cọc sẽ chấm dứt sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng thuê nhà.

- Trường hợp thỏa thuận đặt cọc sau khi hợp đồng được giao kết thì việc đặt cọc chỉ nhằm thực hiện hợp đồng thuê nhà, thỏa thuận đặt cọc kéo dài khi các bên hoàn thành việc thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp thỏa thuận đặt cọc vừa nhằm giao kết hợp đồng, vừa thực hiện hợp đồng thì hiệu lực của bản hợp đồng đặt cọc sẽ kéo dài từ khi các bên giao kết thỏa thuận đặt cọc đến khi giao kết hợp đồng và hoàn thành việc thực hiện hợp đồng.

Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Download đầy đủ mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà tại đây

Tại sao phải ký kết hợp đồng đặt cọc thuê nhà?

Khi đặt cọc thuê nhà mà chỉ thỏa thuận bằng miệng, không ký kết bằng hợp đồng đặt cọc thuê nhà có thể mang đến nhiều rủi ro, nhất là đối với bên đặt cọc thuê nhà. Bên cho thuê nhà nhận đặt cọc nhưng cho người khác thuê, hay bên cho thuê lấy tiền cọc nhưng không trả,…

Ngoài ra, khi ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà, cần xem kỹ, kiểm tra chính xác thông tin các bên tham gia hợp đồng, chi tiết về nhà cho thuê, thời gian thuê nhà, giá trị mẫu hợp đồng cho thuê nhà.

Đồng thời trong hợp đồng đặt cọc thuê nhà cũng cần ghi rõ phương thức thanh toán, tiền đặt cọc cho thuê nhà, quyền và nghĩa vụ các bên, thời gian hợp đồng cho thuê nhà có hiệu lực, điều khoản về đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà, các điều khoản thỏa thuận khác, ký tên hai bên.

Post a Comment

Previous Post Next Post