Bình Định sắp đấu giá hơn 200 lô đất, khởi điểm từ 3,6 triệu đồng/m2

Sang tháng 11, 216 lô đất ở thị xã An Nhơn và huyện An Lão, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 8,5 tỷ đồng/lô.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post