Hệ số K đất TP. Cần Thơ năm 2022: Tối đa 1.7, tối thiểu 1.2

Hệ số K đất TP. Cần Thơ năm 2022 đã được công bố. Hệ số K đạt mức cao nhất là 1.7 và mức thấp nhất là 1.2. Điều này cho thấy giá đất tại TP. Cần Thơ sẽ có sự biến động trong năm 2022. Các nhà đầu tư và người dân địa phương nên theo dõi và cân nhắc trước khi đầu tư vào thị trường bất động sản này.

Kể từ ngày 24/7/2022, Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn TP. Cần Thơ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn TP. Cần Thơ là K từ 1.2 đến 1.7 (năm 2021 hệ số K là 1.1 đến 1.5). Cụ thể như sau:

1. Quận Ninh Kiều: Hệ số K từ 1.4 đến 1.7 (năm 2021 hệ số K từ 1.3 đến 1.5).

2. Quận Bình Thủy: Hệ số K từ 1.3 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K từ 1.2 đến 1.3).

3. Quận Cái Răng: Hệ số K là 1.4 (năm 2021 hệ số K là 1.3)

4. Quận Ô Môn: Hệ số K từ 1.3 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K từ 1.2 đến 1.3).

5. Quận Thốt Nốt: Hệ số K từ 1.3 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K từ 1.2 đến 1.3).

6. Huyện Phong Điền: Hệ số K từ 1.2 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K là 1.1).

7. Huyện Thới Lai: Hệ số K từ 1.2 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K từ 1.1 đến 1.3).

8. Huyện Cờ Đỏ: Hệ số K từ 1.2 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K từ 1.1 đến 1.3).

9. Huyện Vĩnh Thạnh: Hệ số K từ 1.2 đến 1.4 (năm 2021 hệ số K từ 1.1 đến 1.3).

Lưu ý, đối tượng áp dụng Quyết định 18/2022/QĐ-UBND là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post