Biểu mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2021

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2021 là một tài liệu quan trọng trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng. Mẫu này cung cấp các nội dung cần thiết và phải có trong quy trình thanh lý hợp đồng, bao gồm thông tin về lý do chấm dứt, tiến độ công việc đã thực hiện, thanh toán và phân chia tài sản. Mẫu biên bản này giúp đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng xây dựng.

Các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng khi đã đạt được mục đích của hợp đồng hoặc chấm dứt theo thỏa thuận để các bên ghi nhận việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thông qua hợp đồng đã giao kết. Vậy, mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng hiện như thế nào?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là văn bản ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục công việc, nghĩa vụ thanh toán.

Về bản chất, biên bản thanh lý hợp đồng được xem là văn bản chấm dứt việc công việc cũng như những thỏa thuận của hai bên đã ký kết trong hợp đồng xây dựng trước đó. Khi cả hai bên ký vào biên bản thanh lý thì quan hệ hợp đồng đó coi như đã chấm dứt trừ những quyền và nghĩa vụ đã được xác định vẫn có hiệu lực cho bên khi các bên hoàn thành.

Thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện.

Trường hợp nào sẽ sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng?

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng sẽ được ký kết khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt, hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý trước khi ký kết biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

- Khi thanh lý hợp đồng xây dựng cần dựa vào hợp đồng xây dựng đã kí trước đó để xác định mức độ hoàn thành nghĩa vụ của các bên. Để có thể xác nhận được khối lượng công việc đã hoàn thành thì chúng ta cần có biên bản nghiệm thu công trình để thẩm định hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm đã đúng với những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng thi công trước đó hay không.

- Người đại diện ký biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần là người có thẩm quyền;

- Xem lại thỏa thuận đã ký kết tại hợp đồng xây dựng trước đó, các bên tự thỏa thuận sau đó thống nhất các điều khoản trong biên bản thanh lý

- Thông tin bàn giao, nghĩa vụ thanh toán phải được quyết toán tại thời điểm ký biên bản thanh lý

- Có thể mang biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng đi công chứng để đảm bảo yếu tố pháp lý.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng đầy đủ tại đây

Post a Comment

Previous Post Next Post