Trình tự, thủ tục gia hạn tiền thuê đất năm 2023

Nghị định 12/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 14/4/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Vậy, trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thế nào?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/05/2023 đến ngày 30/11/2023.

Về trình tự, thủ tục gia hạn tiền thuê đất được quy định tại Điều 5 Nghị định 12/2023/NĐ-CP, cụ thể:

Bước 1: Nộp Giấy đề nghị gia hạn

Đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).

- Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp tuền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

- Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

Lưu ý: Người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2023 thì không được gia hạn nộp tiền thuê đất.

Bước 2: Cơ quan thuế thông báo đến người đề nghị gia hạn nộp tiền thuê đất

- Cơ quan thuế chỉ cần thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn nếu trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn. Khi đó, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn mới phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuê đất thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2023

Download đầy đủ và chi tiết mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2023 tại đây

Lưu ý:

- Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Post a Comment

Previous Post Next Post