Những điều cần chú ý khi nộp giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 là gì?

Khi nộp giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022, người dân cần lưu ý các quy định mới về hạn chót, phí trễ và hình phạt vi phạm. Cần đảm bảo các tài liệu đính kèm đầy đủ và chính xác để tránh gặp trục trặc với cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Đồng thời, nắm rõ các quy định về việc liên hệ, thủ tục và cách thanh toán để hoàn thành quá trình nộp đơn một cách thuận lợi.

Theo định 34/2022/NĐ-CP, thời hạn nộp giấy gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 là 30/9/2022. Vậy, phải lưu ý điều gì khi nộp giấy gia hạn?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 34, tổ chức, cá nhân được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 phải trực tiếp kê khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông phương thức điện tử; gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý) thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. Còn nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022, người nộp thuế sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Vậy, lưu ý gì khi nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 2022?

- Chỉ gửi 1 lần cho cơ quan quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

- Thời hạn nộp: + Nếu nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc quý thì theo hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý.

+ Nếu nộp không cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý thì hạn nộp chậm nhất là 30/9/2022.

+ Nếu nộp sau ngày 30/9/2022 thì không được gia hạn nộp thuế.

- Trường hợp phát hiện Giấy đề nghị gia hạn đã nộp có sai sót, người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thay thế chậm nhất là ngày 30/9/2022.

- Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNDN riêng thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

- Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo quy định.

>> Ai được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022?

- Phương thức nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

Cách 1: Nộp theo phương thức điện tử qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Cách 2: Nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

>> Download mẫu Giấy đề nghi gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất tại đây

Post a Comment

Previous Post Next Post