Quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho condotel như thế?

Tôi được biết theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP, từ 20/5/2023 các công trình condotel đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ. Xin hỏi, quy định này cụ thể như thế nào?

>> Đi tìm giá trị thật của condotel

Hình minh họa

Trả lời:

Đối tượng nào được cấp?

Theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP mới được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023, căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, loại công trình xây dựng không phải là nhà ở được bổ sung việc cấp sổ đỏ, và đây phải là các sản phẩm công trình xây dựng sử dụng với mục đích lưu trú du lịch theo pháp luật du lịch như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng, các nhà nghỉ du lịch,... và các công trình phải được xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho condotel

Theo khoản 5 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, công trình condotel được cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về:

- Pháp luật về đất đai;

- Pháp luật về xây dựng;

- Pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Như vậy, chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên. Nếu có sai sót trong quá trình xét duyệt điều kiện cấp sổ đỏ cho condotel thì người chịu trách nhiệm pháp lý là chủ sở hữu.

Thời hạn sử dụng đất đối với condotel

Theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, thời hạn sử dụng đất đối với công trình condotel được xác định theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn
...
3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

- Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

- Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.
...
Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Như vậy, thời hạn sở hữu condotel, thời hạn sử dụng đất được ghi nhận trong sổ hồng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng (ví dụ như sở hữu có thời hạn/không xác định thời hạn sở hữu, thời hạn sử dụng đất thường không quá 50 năm).

Trên đây là một số thông tin về việc cấp sổ đỏ cho condotel bạn đọc có thể tham khảo.

Post a Comment

Previous Post Next Post