Đồng Tháp: Đấu giá đất 2 dự án trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và nhà ở shophouse Mỹ Phú.

Đồng Tháp: Đang diễn ra đấu giá tài sản đất cho 2 dự án trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và nhà ở shophouse tại khu Mỹ Phú. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu thương mại và người dân địa phương. Đồng Tháp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản và điều này đem lại tiềm năng đầu tư hấp dẫn.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá đối với 2 tài sản là quyền sử dụng đất thực thiện dự án Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và nhà ở Shophouse Mỹ Phú, tọa lạc tại phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, quyền sử dụng đấu giá 2.613,60m2 đất dành cho xây dựng nhà ở shophouse và 6.282,60m2 đất dành cho xây dựng Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn.

Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở shophouse có quy mô xây dựng chiều cao tối đa 4 tầng, nhà đầu tư giao đất sử dụng là 50 năm có quyết định giao đất, trả tiền trúng đấu giá 01 lần. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 42.823.836.000 đồng.

Đối đất Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, có quy mô xây dựng chiều cao từ 11 tầng (chưa kể tầng hầm), thời hạn cho thuê đất là 50 năm, trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 48.424.716.640 đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án thuộc đối tượng nhà nước cho thuê đất, giao đất. Có đủ năng lực và kinh nghiệm kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 15% theo thời giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp phương thức trả giá lên.

Thời gian đấu giá vào ngày 17/2/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Đồng Tháp.

Post a Comment

Previous Post Next Post