Nhà mua trong quá trình kết hôn có phải là tài sản cá nhân?

Nhà tự mua trong thời kỳ hôn nhân có phải là tài sản riêng hay chung? Câu trả lời này có thể khác nhau tùy vào luật pháp của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nếu nhà được mua bằng tiền riêng của một trong hai bên và không có hành động chung để chứng thực tài sản này là tài sản chung, thì nhà có thể được coi là tài sản riêng của chủ sở hữu mua nhà.

Trong thời kỳ hôn nhân, tôi tự mua 1 căn nhà nhưng chồng tôi không biết đến tài sản này. Xin hỏi luật sư, khi vợ chồng tôi ly hôn thì có được coi là tài sản riêng của tôi hay không? Làm thế nào để chứng minh được đó là tài sản riêng của tôi? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là vấn đề được pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định. Tại khoản 1 Điều 33 luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Đối với trường hợp của bạn, quyền sử dụng đất đối với căn nhà sau khi kết hôn đã được pháp luật quy định là tài sản chung của vợ chồng.

Nếu bạn muốn chứng minh quyền sử dụng đất là tài sản riêng phải có tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền sử dụng đất và căn nhà là tài sản hoặc được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc là tài sản có được thông qua giao dịch bằng tài sản của riêng bạn.

Post a Comment

Previous Post Next Post