Hỏi về quy trình công nhận đất ở

Việc được công nhận đất ở là quá trình xác định và xác nhận quyền sở hữu, sử dụng và khai thác đất để sinh sống hoặc làm việc. Quá trình này thường liên quan đến việc trình đơn xin cấp giấy tờ chứng nhận từ cơ quan chức năng và tiến hành các thủ tục pháp lý. Công nhận đất ở mang lại cho người dân an tâm và chắc chắn trong việc sử dụng và tận hưởng quyền lợi từ mảnh đất của mình.

Gia đình tôi mua đất và ở ổn định từ 1991. Năm 2004, địa phương cho cấp giấy chứng nhận thì trong số những hộ dân ở xóm tôi chỉ nhà tôi đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Sổ đỏ đất nông nghiệp, các hộ còn lại giấy tờ tay. Khi nhà nước cho cấp giấy chứng nhận lần đầu các hộ dân xung quanh nhà tôi đều được công nhận đất thổ cư.

Tôi có đến Phòng Tài nguyên TP xin được công nhận đất thổ cư thì được trả lời: Nhà tôi đã có sổ nên không được cấp sổ lần đầu và thổ cư như các hộ khác. Xin hỏi, tôi cần phải làm gì để được công nhận đất ở như các hộ có cùng nguồn gốc đất giống gia đình tôi. Xin cảm ơn.

[email protected]

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, theo phản ánh thì gia đình bà mua đất và ở ổn định từ năm 1991. Năm 2004, địa phương cho cấp giấy chứng nhận thì trong số những hộ dân ở xóm chỉ nhà bà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Sổ đỏ đất nông nghiệp.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Do không có hồ sơ, chúng tôi không đủ cơ sở để trả lời cụ thể tình huống mà bà đã nêu.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật Đất đai 2013 thì: “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.”

Do đó việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với một thửa đất được thực hiện trong trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp gia đình bà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước đã cấp chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất đã được quy định tại Điều 168 và 188 của Luật Đất đai 2013.

Post a Comment

Previous Post Next Post