Bán chỗ ở cũ và mua nhà mới, có cần đăng ký lại nơi thường trú?

Trước đây, tôi có hộ khẩu ở Dĩ An, Bình Dương, tôi vừa bán căn nhà đó để lên TP. Hồ Chí Minh mua nhà mới tại Quận 12.

Trong trường hợp này tôi có cần đăng ký lại nơi thường trú mới tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh hay vẫn được quyền giữ nguyên nơi thường trú cũ (Dĩ An, Bình Dương) để không phải thay đổi thông tin của các giấy tờ liên quan? – Trường Lưu (TP. Hồ Chí Minh).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh), tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 22 Luật Cư trú năm 2020 quy định: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Điểm g khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020 quy định xóa đăng ký thường trú với trường hợp: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp bạn đã bán căn nhà cũ (Dĩ An, Bình Dương) và mua nhà mới (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) thì bạn cần phải đăng ký thường trú mới tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Việc làm này sẽ đảm bảo bạn thực hiện đúng quy định của pháp luật về cư trú, cơ quan quản lý Nhà nước thuận tiện trong việc quản lý dân cư.

Đăng ký thường trú (Ảnh minh họa)

Căn cứ Điều 22 Luật Cư trú năm 2020, thủ tục đăng ký thường trú như sau:

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Post a Comment

Previous Post Next Post