Tiền sử dụng đất theo mật độ xây dựng là gì?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chủ đầu tư dự án 1 khu đô thị khi ký hợp đồng với Sở Xây dựng thì trong biên bản hương thảo có quy định tiền sử dụng đất được tính toán như sau:

Lô đất là đất ở liền kề: 9.000.000 đồng/m2

Nhà vườn: 8.000.000 đồng/m2

….

Đất để xây dựng hỗn hợp: 6.000.000 đồng/m2 (tính theo mật độ xây dựng)

Mong Luật sư tư vấn giúp tôi:

Cách tính tiền sử dụng đất như thế nào?

Tính tiền sử dụng đất theo mật độ xây dựng là như thế nào?

Hiện tại chủ đầu tư muốn bán lô đất cho các chủ đầu tư thứ cấp thì cách tính giá bán đất sẽ là như thế nào?

nguyenhuyen16691@...

Trương Thị Hồng Châu – Chuyên viên tư vấn pháp lý Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

(i) Về cách tính tiền sử dụng đất:

Theo quy định của Nghị định số 44/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về giá đất, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn về giá đất, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì giá đất cụ thể được tính theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, trừ trường hợp giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất cụ thể được tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

(ii) Về cách tính tiền sử dụng đất theo mật độ xây dựng:

Như đã phân tích trên, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành có 05 phương pháp xác định giá đất: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh. Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp có phát sinh thay đổi quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch làm thay đổi hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình,..) thì sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tính toán lại giá đất theo các phương pháp xác định giá đất tương ứng đã được pháp luật quy định.

(iii) Về cách tính giá bán để chuyển nhượng cho chủ đầu tư cấp 2:

Việc xác định giá đất khi chuyển nhượng cho chủ đầu tư cấp 2 do Ông/bà tính toán trên cơ sở giá trị đất nhận chuyển nhượng, chi phí đã đầu tư, các loại thuế có liên quan, lãi suất vay ngân hàng (nếu có), lợi nhuận đầu tư…và trên nguyên tắc phù hợp với mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá đất trúng đấu giá hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất, khả năng sinh lợi,…

Giá chuyển nhượng này sẽ do các bên thỏa thuận. Trường hợp thấp hơn quy định này, khi tính toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp,..cơ quan thuế sẽ áp dụng theo khung giá đất chung do UBND tỉnh ban hành.

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post