Cấp sổ đỏ và chuyển mục đích sử dụng đất ao

Gia đình tôi có 600m2 đất ao từ thời ông cha để lại, nhưng cách xa nhà ở. Gia đình tôi vẫn nộp thuế sử dụng ao đầy đủ hàng năm và có giấy nộp thuế. Đất ao có ghi trong hợp tác xã nhưng gia đình không có giấy sử dụng đất.

Xin hỏi, đất ao này là đất loại gì, có được phép xây nhà không, hay có chuyển đổi để cấp sổ đỏ được không, nếu được thì chi phí chuyển đổi thế nào?

Nguyễn Văn Thinh (Hà Nội)

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do câu hỏi không nêu cụ thể nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở giải đáp, tuy nhiên, theo nội dung phải ánh thì:

Về việc xác định loại đất: Việc xác định loại đất được căn cứ theo quy định tại Điều 11 của Luật Đất đai, Điều 3 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Về việc xây nhà: Việc ông có nhu cầu xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc xây dựng nhà phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và việc xác định nghĩa vụ tài chính:

Đối với trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tiền sử dụng đất phải nộp khi thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post