Xây dựng nhà trên đất quy hoạch treo

Tôi có miếng đất ruộng tại phường Kim Dinh thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu có sổ đỏ. Một thời gian phường nơi tôi ở đã thu hồi sổ và trả tiền bù đất, sau thời gian hơn 7 năm trả lại sổ và chúng tôi đã hoàn trả tiền đã nhận, nhưng khi tôi muốn chuyển mục đích sử dụng để xin giấy phép xây nhà ở thì được trả lời đất trong quy hoạch. Vậy cho tôi hỏi làm thế nào tôi mới có thể xin được những giấy phép đó và phải chờ bao lâu khi quy hoạch treo mãi không thời hạn cho tới bây giờ đã gần 8 năm nay?

(Pham Minh Chuong, phamminh66@...)

- Trả lời:

Về việc xây dựng nhà trên đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện:

1/ Về thời hạn thực hiện quy hoạch

Căn cứ khoản 3 điều 29 Luật đất đai đối với đất được quy hoạch để thực hiện dự án mà sau ba năm không thực hiện thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải điều chỉnh hay hủy bỏ quy hoạch.

Căn cứ điều 29 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ, thì có hai loại dự án sau đây không áp dụng việc hủy bỏ quy hoạch nếu sau ba năm không thực hiện:

a/ Dự án đầu tư phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích công cộng nhưng chưa đủ kinh phí để thực hiện.

b/ Dự án phục vụ phát triển kinh tế mà năm cuối cùng của thời hạn ba năm đã xác định được nhà đầu tư.

Các trường hợp không thuộc hai trường hợp nêu trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải hủy bỏ quy hoạch của dự án.

Như vậy, ông/ bà có thể liên hệ UBND quận để tìm hiểu nội dung dự án trên có thuộc hai trường hợp nêu trên hay không, nếu không thuộc hai trường hợp nêu trên, ông/ bà có thể kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hủy bỏ dự án theo quy định tại khoản 2 điều 29 nghị định 181/2004/NĐ-CP.

2/ Về việc xây dựng nhà

Căn cứ khoản 2, điều 19 nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12-2-2009 của Chính phủ, đối với nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ cấp phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Do đó, ông/ bà có thể liên hệ UBND quận nơi có căn nhà để được xem xét giải quyết về việc cấp phép xây dựng tạm theo quy định nêu trên.

Trân trọng,

Luật sư PHẠM ĐÌNH SƠN
(Công ty Luật TNHH Quốc An)

Post a Comment

Previous Post Next Post